Wommelgem

Wommelgem

Gemeente Wommelgem

Op dinsdag 6 maart 2018 heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om in te gaan op uw vraag en telkens één herentoilet in de publiek toegankelijke gebouwen te voorzien van een vuilbak en dit aan te duiden d.m.v. de bijgeleverde stickers.
Praktisch gezien wil dit zeggen dat er 8 locaties uitgerust zullen worden en kan je ons vermelden als stomavriendelijke gemeente.