Sint-Amands

 

Sint-Amands

Sint-Amands

Langs deze weg kan ik u meedelen dat ons college van burgemeester en schepenen de vraag voor het stomavriendelijker maken van de toiletten heeft goedgekeurd op zitting van 13 maart.

De toiletten in het gemeentehuis, OCMW, de bibliotheek, onze sporthal, Dorpshuis De Leeuw en GC De Nestel/de Leest zullen allemaal voorzien worden van vuilbakjes en stickers.