Jet Air, Sunjets

Jet air

Mits medisch attest staan wij gratis overgewicht toe voor medisch materiaal.
Het attest mag maximum 6 maanden oud zijn.
Op het medisch attest vragen wij het aantal kilo’s van het overgewicht. Dit is geldig voor de ruimbagage.

De persoon heeft sowieso recht op 10kg handbagage, extra handbagage is niet toegestaan omwille van praktische redenen.

Alle vragen hieromtrent kan je bij uw reisagentschap opvragen.