Herenthout

Herenthout Herenthout, een stoet van mensen

 

het college van burgemeester en schepenen heeft in vergadering van 12 maart laatstleden beslist om deel te nemen aan de actie en bijkomende vuilbakjes aan te kopen.