Gavere

gemeentegavere

Gavere, prinsdom aan de schelde

We hebben uw brief in verband met het stomavriendelijker maken van de toiletten goed ontvangen.

Uiteraard zijn we bereid om mee te werken aan deze actie.

We voorzien in alle herentoiletten (indien het al niet het geval was) kleine vuilbakjes.