Croatië Airlines

Croatië airlines

 

Op onze vluchten mag een extra stuk ruimbagage gratis worden meegenomen door passagiers met beperkte mobiliteit .  Een passagier of persoon met beperkte mobiliteit, wil zeggen elke persoon wiens mobiliteit verminderd is als gevolg van een fysieke handicap (lichamelijk of motorisch), een verstandelijk gebrek, leeftijd, ziekte of enige andere oorzaak van invaliditeit.
Passagiers met beperkte mobiliteit worden
alleen vervoerd als de persoon in kwestie of zijn begeleider in staat is om tijdens de vlucht voor alle nodige fysieke behoeften te zorgen.

Indien de toegelaten bagage 1 stuk is, kunnen voor gehandicapte passagiers of passagiers met beperkte mobiliteit worden toegestaan:
– maximaal 2 stuks gratis,
– op voorwaarde dat het totale bagagegewicht de oorspronkelijke hoeveelheid kilogram niet overschrijdt,
– de passagier kan geloofwaardig blijk geven van de speciale behoefte, b.v door medisch certificaat.

Er is geen vragenlijst die moet worden ingevuld in termen van het aantonen van bezit van medisch materiaal. De passagier moet medische certificaten bij zich hebben.

Het is altijd noodzakelijk om op de beperking of de diagnose te wijzen bij de aankoop van het ticket.