Brasschaat

BrasschaatBrasschaat

 

 

In zitting van 26 februari 2018 heeft het college van burgemeester en schepenen van Brasschaat beslist dat de gemeente zal meewerken aan het stomavriendelijk maken van de toiletten en engageert zich om in hun openbare  gebouwen en OCMW telkens een toilet te voorzien waar de stomapatiënt zijn opvangmateriaal kan achter laten.
Onze technische diensten zullen het nodige doen en onderzoeken waar de extra vuilbakjes kunnen geplaatst worden en een aanduiding plaatsen op de toiletten waar deze vuilbakjes uiteindelijk komen te staan