Stoma via endeldarmkanker?

uzleuven
Heb je een stoma via endeldarmkanker? Wil je meewerken aan deze studie ?
Neem contact met :
lien.smets@uzleuven.be
Rechtstreeks tel nummer: 016/34.19.18
Tel nummer secretariaat: 016/34.76.00
Met verschillende onderzoeksgroepen van UZLeuven, de Iridium ziekenhuizen en het Limburgs Oncologisch Centrum zijn we bezig met het  schrijven van een onderzoeksproject voor Kom op tegen Kanker. In dit project vragen we financiering voor deelname aan een internationale studie (STAR-TREC) voor patiënten met endeldarmkanker in een vroege fase.  In deze studie willen we nagaan of het mogelijk is om patiënten met een vroegtijdige endeldarmkanker een behandeling aan te bieden zonder chirurgie. Ook zullen we nagaan of deze behandeling leidt tot minder nevenwerkingen en een betere levenskwaliteit voor de patiënten.
De input van patiënten is uiteraard cruciaal voor het slagen van dit project. Daarom zouden we graag patiënten(verenigingen) zo veel mogelijk  betrekken bij dit project.
Prof. Wolthuis van de afdeling Abdominale Heelkunde in UZLeuven is de promotor van deze aanvraag.
Hieronder kan u een korte samenvatting vinden van het project. 

Ons project focust op de behandeling van patiënten met endeldarmkanker in een vroege fase. Bij deze patiënten beperkt de tumor zich tot de endeldarm. Er zijn nergens ander in het lichaam uitzaaiingen van deze tumor aanwezig.  De standaardbehandeling voor deze patiënten bestaat uit een  operatie waarbij het stuk endeldarm met de tumor alsook het omliggende vetweefsel verwijderd wordt. Echter, gegevens van meer gevorderde endeldarmtumoren tonen dat door een voorbehandeling met chemotherapie en bestraling, er bij heel wat patiënten geen of bijna geen tumor meer aanwezig is op het moment van de operatie. Vermoedelijk is dit bij vroegtijdige endeldarmtumoren nog meer het geval: door een voorafgaande bestraling, al dan niet gecombineerd met chemotherapie, kan de tumor ook verdwijnen zodat een ingrijpende operatie misschien niet nodig is. Hierdoor kunnen patiënten de nevenwerkingen van een operatie , zoals een (tijdelijk) stoma, incontinentie, pijn… worden bespaard. Dit kan bijdragen aan een betere levenskwaliteit voor  patiënten met vroegtijdige endeldarmkanker.

De voorbije jaren werden er al enkele kleinere studies uitgevoerd waar bij patiënten die heel goed reageren op de behandeling met bestraling, al dan niet in combinatie met chemotherapie, en waarbij er geen tumor meer gevonden wordt na de behandeling, de endeldarm en het omliggend vetweefsel niet langer verwijderd wordt. Nadien worden deze patiënten heel strikt opgevolgd door middel van scans en kijkonderzoeken. Indien er later toch nog tumor gevonden wordt, wordt alsnog deze operatie uitgevoerd. Indien niet, blijven de patiënten gespaard van deze onnodige operatie. Uit de eerste studies blijkt dat de meeste patiënten die zo’n orgaansparende behandeling ondergaan hebben, later ook geen operatie meer nodig hebben.Deze resultaten moeten echter bevestigd worden in een grote internationale studie vooraleer deze methode standaard kan worden toegepast bij de patiënten.

In dit project zullen we deelnemen aan een internationale fase III studie (STAR-TREC studie) met verschillende ziekenhuizen uit België, Nederland, Verenigd Koninkrijk en Denemarken. In deze studie zullen we de beste werkwijze voor een orgaansparende behandeling bepalen en nagaan of deze behandeling leidt tot minder nevenwerkingen en een betere levenskwaliteit voor de patiënten. Ook zullen we op zoek gaan naar merkers in het bloed die ons kunnen helpen om te bepalen of een patiënt goed of slecht zal reageren op de behandeling en dus in aanmerking komt voor een behandeling zonder operatie.